Håndverkertjenesteloven § 15 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 15 – Når kan forbruker heve avtalen? Håndverkertjenesteloven § 15 regulerer forbrukerens adgang til å heve avtalen ved forsinkelse fra tjenesteyterens side. Dette er en av forbrukerrettighetene som etableres av håndverkertjenesteloven 11.  § 15. Heving. (1) Forbrukeren kan heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. En forbruker som har krevd utføring, kan likevel … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 15 med lovkommentar