Håndverkertjenesteloven § 13 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 13 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 13 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 13 med lovkommentar – Når kan forbruker holde tilbake betalingen?

Håndverkertjenesteloven § 13 regulerer forbrukerens rett til å holde tilbake betalingen i enkelte tilfeller. Dette er den første av forbrukerens rettigheter ved forsinkelse fra tjenesteyterens side i henhold til håndverkertjenesteloven § 11.


 

Endringer i avhendingsloven

§ 13. Rett til å holde betalingen tilbake.

(1) Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer de kravene forbrukeren har som følge av forsinkelsen.

(2) Er det avtalt betaling ved arbeidets start eller etter hvert som tjenesten utføres, kan forbrukeren også holde denne betalingen tilbake inntil arbeidet påbegynnes eller utføres.

Rett til å holde tilbake det som er nødvendig

Bestemmelsen fastslår forbrukerens rett til å holde tilbake betalingen ved forsinkelse fra tjenesteyterens side. Hva som skal anses for å være forsinkelse, fremgår av håndverkertjenesteloven § 10.

Etter bestemmelsens første ledd kan forbrukeren holde tilbake en så stor del av betalingen som nødvendig for å sikre de kravene som forbrukeren har på grunnlag av forsinkelsen. Det er altså et vilkår at det foreligger en forsinkelse, og at forbrukeren har et rettmessig krav som følge av dette.

Videre kan forbrukeren ikke holde tilbake mer enn det som er. nødvendig. Dette vilkåret setter en grense på hvor stor del av betalingen som kan holdes tilbake. Forbrukeren skal ikke holde tilbake en større del av betalingen enn det som er nødvendig for at han skal kunne dekke sitt krav. Regelen gjelder tilsvarende ved forventet kontraktsbrudd.

Rett til å holde tilbake betaling utover det som er nødvendig

Bestemmelsens andre ledd åpner for en utvidet tilbakeholdsrett. Forbrukeren kan, i enkelte tilfeller, holde tilbake en større del av betalingen enn nødvendig for å sikre hans krav som følge av forsinkelsen. Hvis det er avtalt betaling ved arbeidets start eller etter hvert som tjenesten utføres, har forbrukeren mulighet til å holde tilbake denne betalingen frem til arbeidet blir påbegynt eller delvis utført.

Rull til toppen