Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar – lovens regler for reklamasjon Håndverkertjenesteloven § 12 regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt når håndverkertjenesten er forsinket. Hovedregelen er at forbrukeren må reklamere over forsinkelsen innen rimelig tid. Reklamasjonsplikten gjelder kun hvis forbrukeren ønsker å heve avtalen eller kreve erstatning. § 12. Reklamasjon. Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar