Håndverkertjenesteloven § 11 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 11 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 11 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 11 med lovkommentar – hva kan forbrukeren kreve ved forsinkelse?

Håndverkertjenesteloven § 11 regulerer forbrukerens rettigheter hvis tjenesteyteren forsømmer sine plikter etter håndverkertjenesteloven § 10. Bestemmelsen gir forbrukeren rett til å (a) holde tilbake betalingen etter håndverkertjenesteloven § 13, (b) kreve tjenesten utført etter håndverkertjenesteloven § 14 eller heve hele avtalen etter håndverkertjenesteloven § 15, og (c) kreve erstatning etter håndverkertjenesteloven § 28.


§ 11. Forbrukerens krav ved forsinkelse.

Endringer i avhendingsloven

Dersom tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt frister i samsvar med § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

(a) holde betalingen tilbake etter § 13.

(b) kreve tjenesten utført etter § 14 eller heve avtalen etter § 15, og

(c) kreve erstatning etter § 28.

Hva er å anse som forsinkelse?

Bestemmelsen regulerer forbrukerens krav ved forsinkelse fra tjenesteyterens side. For at forbrukeren skal kunne gjeldende krav som følger av bokstav a til c, må tjenesten være forsinket. Tjenesten anses som forsinket hvis tjenesteyteren ikke avslutter oppdraget innen den avtalte fristen, eller overholder de øvrige fristene for påbegynnelse og fremdrift etter håndverkertjenesteloven § 10.

Forbrukeren vil ikke ha noen krav som følge av forsinkelsen dersom forsinkelsen skyldes forhold på forbrukerens side. Dette gjelder for direkte forsømmelser og øvrige forhold som forbrukeren må anses å bære risikoen for.

Hva kan forbrukeren kreve hvis tjenesten er forsinket?

Hvis tjenesten er forsinket, vil forbrukeren ha en rekke krav mot tjenesteyteren. Disse følger av bestemmelsens bokstav a-c. Forbrukeren kan (a) holde tilbake betalingen etter håndverkertjenesteloven § 13, (b) kreve tjenesten utført etter håndverkertjenesteloven § 14 eller heve hele avtalen etter håndverkertjenesteloven § 15, og (c) kreve erstatning etter håndverkertjenesteloven § 28. Se lovkommentarene til de enkelte bestemmelsene for mer informasjon om hva de ulike kravene innebærer. De ulike kravene utelukker ikke hverandre.

Rull til toppen