Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar – tidsfristene i håndverkertjenesteloven Håndverkertjenesteloven § 10 regulerer tidsfristene for utføringen av oppdraget. Hovedregelen er at tjenesteyteren plikter å overholde de tidsfristene som følger av avtalen med forbrukeren. Dette gjelder tidsfristene for påbegynnelsen, fremdriften og avslutningen av oppdraget. Hvis ingen frister er avtalt, må man foreta en rimelighetsvurdering. § 10. Tiden … Fortsett å lese Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar