Håndverkertjenesteloven paragraf 6 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar – Tjenesten må utføres i tråd med offentlige sikkerhetskrav

Håndverkertjenesteloven § 6 fastsetter at tjenesten må utføres i samsvar med de sikkerhetskrav som er fastsatt i, eller i medhold av lov. Med det menes at den gjelder de sikkerhetskravene fastsatt både i den formelle loven, forskriftene og ved de individuelle avgjørelsene i medhold av loven. Dersom resultatet ikke tilfredsstiller kravene i loven foreligger det en mangel etter håndverkertjenesteloven § 17


6. Offentlige sikkerhetskrav.

Tjenesten skal utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Fravikelighet

Regelen som fastsettes i Håndverkertjenesteloven § 6 er ikke fravikelig. Lovgiver har her funnet grunn til å stille visse krav til utføringen av en tjeneste eller resultatet av tjenesten. Det ville ikke vært fornuftig om partene gas adgang til å avtale noe som strider med offentlige sikkerhetskrav.

Tjenesteyters ansvar

Dersom den tjenesten forbrukeren ønsker gjort, strider med offentlige sikkerhetskrav når det gjelder utføringen eller resultatet, faller det et ansvar på tjenesteyteren. Han vil da plikte å enten ikke påta seg oppdraget. Eller eventuelt sørge for at det endres slik at det ikke lengre strider med kravene. På den andre siden kan det utføres foreløpige arbeider som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene til det endelige resultatet. Dette er blant annet relevant når det gjelder uhell eller ulykker.

Videre gjelder kravet kun innenfor rammene av det som er avtalt. Dersom tjenesteyteren skulle oppdage at tjenestens gjenstand rammes av sikkerhetsmangler på andre måter, kan han ha plikt til å fraråde at tjenesten gjennomføres i tråd med håndverkertjenesteloven § 7. Eventuelt å varsle forbrukeren om behov for tilleggsarbeid i tråd med håndverkertjenesteloven § 9.

 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen