Håndverkertjenesteloven paragraf 4 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 4 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 4 med lovkommentar – Hvem bærer risikoen for meldinger?

 Håndverkertjenesteloven § 4 regulerer hvem som må bære risikoen for sending av meldinger. Hovedlinjen er at dersom en melding gis i samsvar med loven og på en forsvarlig måte, og ikke noe annet er avtalt, vil meldingen bli ansett for å være gitt i tide selv om den blir forsinket eller feilsendt. Slik sett blir det mottaker som må bære risikoen.


 

 § 4. Risikoen for sending av meldinger.

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og sender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide selv om den blir forsinket eller ikke kommer riktig fram.

Hva vil det si å gi melding i samsvar med loven?

Først og fremst kreves det at en melding må gis i samsvar med loven. En kan naturligvis ikke stride med ufravikelig lov. Ellers kan det også stilles ulike materielle krav til partsutsagn, avhengig av avtalen for øvrig.

Hvordan sende meldingen på forsvarlig vis?

Norsk kontraktsrett preget av formfrihet. Partene har som hovedregel frihet når det gjelder hvordan de skal binde seg. Likevel kan ulike situasjoner medføre ulike begrensninger. Eksempelvis kan noen avtaler – særlig når det er snakk om store verdier – stille krav om skriftlighet. Ellers kan tidligere meldinger, eller det øvrige forholdet mellom partene sette en ramme for hvordan en melding skal leveres. Eksempelvis dersom tidligere meldinger har foregått over brev, vil det i noen tilfeller være tvilsomt å plutselig svare på et tilbud via sosiale medier. Generelt vil meldinger sendt via telefon/fax eller med posten, være tilstrekkelig. Av hensyn til bevis i en eventuell tvist, kan det være lurt å sende post rekommandert.

 Gjelder kun dersom ikke annet fremgår av loven.

Selv om det gjøres klart at det normalt sett er mottakeren som bærer risikoen for at en melding kommer frem riktig, og til riktig tid, gjelder dette kun hvis ikke noe annet fremgår av loven. Et eksempel er håndverkertjenesteloven § 5, hvor forbruker kan miste rettigheter med mindre hans melding faktisk har nådd frem til tjenesteyteren.

 

 

 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen