Håndverkertjenesteloven paragraf 23 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar -Forbrukers rett til tilbakehold av betaling

Håndverkertjenesteloven § 23 regulerer forbrukens adgang til å holde tilbake betalingen når det foreligger en mangel. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren i håndverkertjenestelovens § 21. For at disse reglene skal kunne komme til anvendelse er det også som hovedregel et vilkår at reklamasjonsfristen som settes i § 22, er overholdt.

§ 23. Rett til å holde betalingen tilbake.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen

Av håndverkertjenesteloven § 23 fremgår det at forbrukeren kan tilbakeholde betalingen.  Det snakk om den delen av betalingen som er tilstrekkelig for å sikre kravene som oppstår som følge av mangelen. Formålet med paragrafen er å skape et vern for forbrukeren mot mangelfulle tjenester. Her oppnås dette ved lovfeste klare sanksjoner mot tjenesteyteren dersom han leverer en vare med mangel. Sett i lys av dette er det utvilsomt at forbrukeren kan holde tilbake en såpass stor sum at han føler seg trygg på å dekke sine tap.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen