Håndverkertjenesteloven paragraf 21 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 21 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 21 – Hvilke rettigheter har forbrukeren ved mangel?

Håndverkertjenesteloven § 21 regulerer forbrukerens rettigheter dersom det foreligger mangel. Dersom mangelen skyldes forhold på tjenesteyterens side, etableres det rettigheten etter § 21 første ledd. Dersom kravet skal rettes mot andre enn tjenesteyteren er det § 27 som gjelder.

Håndverkertjenesteloven § 21 – Forbrukerens krav ved mangler.

(1) Ved mangel kan forbrukeren
(a) holde betalingen tilbake etter § 23,
(b) kreve mangelen rettet etter § 24, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag etter § 25 eller heve avtalen etter § 26, og
(c) kreve erstatning etter § 28.
(2) Om krav mot andre enn tjenesteyteren gjelder § 27.

Hvis det foreligger mangel kan forbrukeren:

  • Holde tilbake betalingen i tråd med håndverkertjenesteloven § 23.
  • Kreve mangelen rettet i tråd med håndverkertjenesteloven § 24.
  • Kreve prisavslag i tråd med håndverkertjenesteloven § 25
  • Heve i tråd med håndverkertjenesteloven § 26
  • Kreve erstatning i tråd med håndverkertjenesteloven § 28

Krav mot andre enn tjenesteyteren reguleres av § 27. Når det gjelder tiden for mangelbedømmelsen reguleres dette av håndverkertjenesteloven § 20. Hva som er å regne som en mangel reguleres av §§ 17- 19.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen