Håndverkertjenesteloven paragraf 2 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar – Gjelder Håndverkertjenesteloven ved kjøp?

Håndverkertjenesteloven § 2 gir en ytterligere avgrensning i lovens virkeområde. Her bestemmes det at arbeid som utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av ting eller eiendom, faller utenfor loven i de tilfeller avtalen i sin helhet er å anse som et kjøp. En mer alminnelig forståelse av lovens virkeområde gis i håndverkertjenesteloven § 1.  


 

§ 2. Avgrensning mot kjøp.

Loven gjelder ikke for arbeid som skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av tingen eller eiendommen, når avtalen i sin helhet må anses som et kjøp.

Forhold til annen lovgivning

Avtaler som nevnt i denne loven kalles ofte tilvirkningskjøp. Et tilvirkningskjøp er kjøp av en gjenstand som ikke regnes som lagervare, og skal lages av selgeren etter bestemt bestilling fra kjøperen. For slike kjøp kan det være tvil rundt hvilken lov som kommer til anvendelse. Skillet mellom håndverkertjenesteloven og kjøpslovene går ut på hvorvidt kjøper selv skaffer en vesentlig del av materialene. Dersom dette er tilfellet, vil ikke avtalen i sin helhet anses som et kjøp. Da blir det håndverkertjenesteloven som gjelder. Hvis avtalen er helhetlig ved at den innebærer både levering, arbeid og montering, kan likevel håndverkertjenesteloven gjelde dersom det er arbeidet som utgjør den overveiende delen av forpliktelsen

Nærmere om vurderingen

Hva som kan anses for å være en vesentlig del av materialet, eller en overveiende del av en forpliktelse er ikke alltid enkelt å avgjøre. Ofte kan man sette verdien av arbeidet som ytes, opp mot verdien av de andre tjenestene tilvirkeren bidrar med.  Vurderingen åpner til en viss grad opp for bruk av skjønn. Samtidig må man se på tidligere vurderinger for å få et innblikk angående hvor listen ligger. Avslutningsvis er det viktig å huske at hver situasjon må vurderes konkret.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen