Håndverkertjenesteloven paragraf 14 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 14 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 14 med lovkommentar – Når kan forbruker kreve gjennomføring?

Håndverkertjenesteloven § 14 regulerer forbrukers rett til å få tjenesten utført til tross for forsinkelse fra tjenesteyterens side. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren etter håndverkertjenesteloven § 11.

 14.Rett til å få tjenesten utført.​

 (1) Forbrukeren kan fastholde avtalen og kreve at tjenesteyteren utfører tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren i forhold til forbrukerens interesse i at tjenesteyteren utfører tjenesten.

(2) En forbruker som venter urimelig lenge med å fremme kravet, taper sin rett til å kreve tjenesten utført

 

Når kan forbrukeren kreve gjennomføring?

Av håndverkertjenesteloven § 14 første ledd fremgår det at forbruker kan fastholde det som er avtalt og kreve gjennomføring i noen tilfeller. Forpliktelsen om gjennomføring bortfaller da nødvendigvis ikke ved forsinkelse. Vilkårene for å kreve gjennomføring er at den kan skje uten urimelig kostnad, eller ulempe for tjenesteyteren relativt til forbrukerens interesse i at tjenesten gjennomføres.

Hva som kan anses som en urimelig kostnad vurderes konkret. Når det gjelder det andre vilkåret er det snakk om at tjenesten ikke kan kreves gjennomført i de tilfeller ulempen for tjenesteyteren står i misforhold til verdien gjennomføring vil ha for forbrukeren. Dette vil også bero på en individuell vurdering i den enkelte saken.

Urimelig tidsbruk vil føre til bortfall av rettigheten

Av håndverkertjenesteloven § 14 andre ledd fastsettes det en tidsbegrensning når det gjelder kravet. Her fremgår det at forbrukeren taper sin rett etter denne paragrafen dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. En slik regel knyttet til passivitet er tatt inn i loven for å verne om tjenesteyteren. Regelen skal hindre at han havner i urimelige situasjoner. Hvis tjenesteyter ønsker å avklare situasjonen ved å gi beskjed om at han ønsker å starte, fortsette eller avslutte, og forbruker ikke gir svar, vil dette oppfattes som om forbruker krever gjennomføring. Dersom tjenesteyterens beskjed er ufullstendig kan retten til utføring likevel bortfalle

Forhold til de øvrige rettighetene ved forsinkelse

Anvendelse av de øvrige kravene i paragraf § 11, som rett til tilbakehold i tråd med håndverkertjenesteloven § 13, eller heving i tråd med håndverkertjenesteloven § 15, utelukker ikke anvendelse av reglene i § 14.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen