Håndverkertjenesteloven paragraf 13 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 13 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 13 med lovkommentar – Når kan forbruker holde tilbake betalingen?

Håndverkertjenesteloven § 13 regulerer forbrukerens rett til å holde tilbake betalingen i enkelte tilfeller. Dette er den første av rettighetene som etableres i tråd med håndverkertjenesteloven § 11.

§ 13 Rett til å holde betalingen tilbake.

(1) Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer de kravene forbrukeren har som følge av forsinkelsen.

(2) Er det avtalt betaling ved arbeidets start eller etter hvert som tjenesten utføres, kan forbrukeren også holde denne betalingen tilbake inntil arbeidet påbegynnes eller utføres.

Rett til å holde tilbake det som er nødvendig

Håndverkertjenesteloven § 13 fastsetter forbrukers rett til tilbakehold av betaling ved forsinkelser som ligger på tjenesteyterens side. Hva som er å anse som en forsinkelse fremgår av håndverkertjenesteloven § 10. Etter § 13 første ledd kan forbruker tilbakeholde en så stor del av betalingen som nødvendig for å sikre de kravene forbrukeren har på grunnlag av forsinkelsen. Det er altså et vilkår at det foreligger en forsinkelse, og at forbrukeren har krav som følge av denne. Videre er nødvendighet også et vilkår for tilbakehold. Dette vilkåret setter i seg selv også en grense på hvor mye som kan tilbakeholdes. Det kan ikke holdes tilbake mer midler enn hva som anses å være nødvendig for at forbrukeren skal kunne sikre sitt krav. Denne regelen gjelder tilsvarende ved forventet kontraktsbrudd.

Rett til tilbakehold utover det som er nødvendig

I håndverkertjenesteloven § 13 andre ledd åpnes det for en utvidet tilbakeholdsrett. Tilbakehold kan altså gjøres i enkelte tilfeller utover det som er nødvendig for å sikre forbrukers krav som følge av forsinkelsen. Dersom det er avtalt betaling ved arbeidets start eller etter hvert som tjenesten utføres, har forbruker mulighet til å holde tilbake dette inntil arbeidet utføres eller påbegynnes.

 

Forhold til de øvrige forbrukerrettighetene som følger av håndverkertjenesteloven § 11.

Anvendelse av håndverkertjenesteloven § 13 utelukker ikke anvendelse av håndverkertjenesteloven § 14 om gjennomføring eller håndverkertjenesteloven § 15 om heving.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen