Håndverkertjenesteloven paragraf 11 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 11 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 11 med lovkommentar – Hva kan forbruker kreve ved forsinkelse?

Håndverkertjenesteloven § 11 bestemmer hvilken rettigheter forbrukeren har dersom tjenesteyteren har forsømmet sine plikter i tråd med håndverkertjenesteloven § 10. Håndverkertjenesteloven § 11 sier at forbrukeren enten kan

  1. Holde tilbake sin betaling etter §13,
  2. Heve hele avtalen etter § 15 eller kreve tjenesten utført etter § 14 
  3. Kreve erstatning etter § 28.   

 


§ 11 Forbrukerens krav ved forsinkelse.

Dersom tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt frister i samsvar med § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

(a) holde betalingen tilbake etter § 13.
(b) kreve tjenesten utført etter § 14 eller heve avtalen etter § 15, og
(c) kreve erstatning etter § 28

Hva er å anse som forsømmelse i tråd med § 10?

Håndverkertjenesteloven § 11 regulerer hva som er å anse som forsinkelse. Altså hva som skal til for at bestemmelsens rettsvirkninger skal inntre. Det foreligger en forsinkelse dersom tjenesteyter ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt de øvrige fristene etter § 10. Virkningene etter § 11 inntreffer ikke dersom forsinkelsen skyldes forhold på forbrukerens side. Dette gjelder for direkte forsømmelser og øvrige forholde som forbrukeren må anses å naturlig bære risikoen for.

Hva kan kreves dersom tjenesten er forsinket?

Som nevnt innledningsvis kan forbrukeren kreve flere ulike former for kompensasjon dersom tjenesteyteren skulle forsømme sine plikter etter § 10. De ulike rettighetene ramses opp i lovparagrafen, når det gjelder nærmere spørsmål rundt hvert av dem, fremgår dette av §§ 13-15 og § 28. De ulike kravene i håndverkertjenesteloven § 11 utelukker ikke hverande.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen