Eiendomsadvokat i Hammerfest - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Hammerfest

Hammerfest er en by og kommune i Finnmark. Byen var i lang tid ansett for å være verdens nordligste. Det oppstår en del eiendomsrettslige konflikter i Hammerfest, og vi har laget en oversikt over sakstyper som ofte kan oppstå. Avslutningsvis legger vi frem hvilke domstoler sakene fra Hammerfest vil behandles i.


Advokat knyttet til kjøp av bolig i Hammerfest

Kjøp av bolig er for de fleste en av de aller største investeringene man gjør i løpet av livet. Dermed kan det virke ekstremt belastende dersom det skulle bli noe feil i forbindelse med dette. En mangel som ofte oppstår, er at boligen viser seg å ha fuktskader som ikke ble opplyst om i avtalen.

Advokat i håndverkersaker

En vanlig konflikt som oppstår i forbindelse med håndverkertjenester er forsinkelser. Partene står i utgangspunktet fritt til å avtale fristen for ferdigstillelse, i tillegg til eventuelle tilleggsfrister for forbrukeren.

Advokat knyttet til husleierett

Rettsområdet reguleres i hovedsak av husleieloven. Vanlige tvister kan handle om husrommets standard ved tilbakelevering, uenigheter om økning av leiepriser eller utkastelse(fravikelse) av leieboer. Dersom du føler deg usikker, kan det være lurt å kontakte en advokat med den riktige erfaringen.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat i nabosaker

Den aller vanligste henvendelsen vi opplever når det gjelder naborett, er støy fra en nabo. Dette reiser et vanskelig spørsmål da eieren av eiendommens rett til å gjøre som han ønsker på sin egen eiendom, settes opp mot naboens rett til å ikke bli plaget i urimelig grad.

Advokathjelp tilknyttet andre eiendomssaker i Hammerfest

Eiendomsretten har også en rekke andre temaer. Et eksempel er veirett. En veirett betyr å ha rett til å bruke veien til en annen person. Veirett dannes vanligvis som følge av en avtale, men kan også oppstå som følge av hevd.

Plan og bygningsmyndighetene i Hammerfest kommune

Plan og bygningsmyndighetene må godkjenne søknaden din før du kan bygge en garasje eller lignende tilbygg. Informasjon om hvordan, hvor og når du må søke, skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Domstoler i Hammerfest

Eiendomssaker fra Hammerfest behandles i første omgang i jordskifteretten eller tingretten. De aktuelle domstolene er listet under.

Rull til toppen