Hærverk - Eiendomsrett.no®
Hærverk

Hærverk

Hærverk betegner tilsiktet og en viss omfattende ødeleggelse på en persons eiendom. Det kan eksempelvis være knusing av vindusruter og graffiti (særlig tagging) på andres eiendom uten deres samtykke. Det skilles etter straffeloven mellom vanlig og grovt skadeverk, jf. henholdsvis §§ 291 og 292. Vanlig skadeverk kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Grovt skadeverk kan straffes med bøter eller fengsel inntil fire år. Medvirkning til skadeverk straffes som om man selv var hovedpersonen bak skadeverket.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen