Grunnboksutskrift

Grunnboksutskrift

Grunnboksutskrift er en oversikt over alt som er tinglyst på en konkret eiendom. Den inneholder blant annet en liste over hjemmelsopplysninger. Dette kan være opplysninger om hvem som har tinglyst hjemmel til eiendommen, om det er flere eiere og/eller om andre eiendommer/ personer har tinglyste rettigheter i eiendommen. I tillegg opplyses det om eventuelle pengeheftelser og grunndata. Opplysninger om grunndata kan være hvilken eiendom den aktuelle eiendommen er utskilt fra og i hvilket år.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen