Grunnbokshjemmel

Grunnbokshjemmel

Grunnbokshjemmel betegner den eller de som er tinglyst som eiere av en fast eiendom. Dette vil normalt være sammenfallende med den som er eier av eiendommen, men det hender også at grunnbokshjemmelen står på en annen enn den som er reell eier. En slik hjemmel etableres ved tinglysing. Grunnbokshjemmelen kan overføres til andre ved å tinglyse et skjøte eller en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte. Du kan lese mer om grunnboken her


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen