Grov uaktsomhet - Eiendomsrett.no®
Grov uaktsomhet

Grov uaktsomhet

Grov uaktsomhet er en den grovere form for uaktsomhet. Skyldgraden står i motsetning til simpel uaktsomhet. For grov uaktsomhet må det foreligge et markert avvik mellom den atferd som er utvist, og den atferd som objektivt kan betegnes som forsvarlig. Vedkommende må ha opptrådt sterkt klanderverdig og være vesentlig mer å bebreide enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet. Dette følger av Rt-1989-1318. Du kan lese mer om skyld/uaktsomhet her


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen