Eiendomsadvokat i Grimstad - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Grimstad

Grimstad er en flott kystkommune som ligger i Agder fylke. Befolkningen ble i 2020 estimert til å være 23 544. Dessverre oppstår det eiendomsrelaterte konflikter i Grimstad som i alle andre kommuner. Vi har skrevet en artikkel som går litt inn på hvilke saker som ofte oppstår, og litt kort om hva sakene ofte kan dreie seg om.

Advokat i forbindelse med kjøp av bolig i Grimstad

Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bolig. Dersom vilkårene er til stede kan man blant annet heve, kreve prisavslag eller kreve erstatning dersom det er en mangel i forbindelse med boligkjøpet. Et hvert tilfelle må vurderes konkret, og det kan ofte lønne seg å få saken avklart av en advokat.

Endringer i avhendingsloven

Advokat i forbindelse med naborett i Grimstad

 Det alminnelige utgangspunktet er fri råderett og disposisjon over egen eiendom. Imidlertid har også naboer en rett til å ikke forstyrres eller plages på et urimelig vis. Herunder er det mange regler. Eksempelvis kommunale reguleringsbestemmelser og krav etter plan- og bygningsloven.

Advokat i forbindelse med håndverkertjenester i Grimstad

 Vanlige problemer som oppstår i forbindelse med håndverkertjenester er forsinkelser eller mangelfull utførelse. I slike tilfeller åpnes det for en rekke krav som følge av håndverkertjenestelovens regler. Advokatutgifter kan i vesentlig grad dekkes gjennom forsikringsavtaler.

Advokat i forbindelse med husleierett i Grimstad

 Rettsområdet reguleres i hovedsak av husleieloven. Denne preges overordnet sett av et sterkt vern for den «svake part». En leietaker står ofte i en mer sårbar posisjon enn utleier. Dersom du som leietaker anser enkelte forhold som urimelige, er mulighetene gode for at du har rettigheter etter husleielovens regler.

Advokat knyttet til andre eiendomssaker i Grimstad

Øvrige eiendomssaker kan dreie seg om for eksempel veirett eller ekspropriasjon. Dersom saken handler om ekspropriasjon er eksproprianten nødt til å dekke advokatutgiftene dine, i tillegg til erstatningen for øvrig.

Plan og bygningsmyndighetene i Grimstad kommune

Har du lyst til å bygge en garasje på eiendommen din? Det er naturlig å tenke at dette skulle være skulle helt uproblematisk, men faktisk må du få godkjent en søknad av de kommunale plan og bygningsmyndighetene før du kan bygge garasjen.

Domstoler i Grimstad

Saker som oppstår i Grimstad går til domstolene listet under. Først behandles de i jordskifteretten og tingretten, før saken eventuelt kan gå videre opp i systemet.

Rull til toppen