Godtroerverv - Eiendomsrett.no®
Godtroererverv

Godtroerverv

Godtroerverv er en form for ekstinktivt eller ekstingverende erverv. Dette betyr at en persons erverv av eiendomsrett utslukker en annens allerede eksisterende eiendomsrett. Premisset for ervervet er at erververen var i god tro om at avhenderen eller selgeren hadde eiendomsretten. Avhenderen eller selgeren må også være legitimert. I dette ligger det et krav om at avhenderen utad hadde et «skinn av rett». Det er denne legitimasjonen som beskytter erververens gode tro og forventning om erverv. Godtroerverv er et unntak fra hovedregelen om at man ikke kan overdra en større rett enn det man i utgangspunktet har. Et eksempel på at godtroerverv ikke foreligger, kan være dersom tjuvgods selges videre. En person som kjøper eksklusive og objektivt sett dyre varer for en slant og ingenting, burde ha skjønt at noe ikke stemmer. Da kan ikke pseudoerververen hevde å ha fått rett til formuesgodene, på tross av at tyven ikke hadde noen rett som kunne overdras. Pseudoerververen kan ikke sies å ha vært i god tro. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen