Eiendomsadvokater i Gjøvik - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokater i Gjøvik

Eiendomsadvokater i Gjøvik

Gjøvik er en kommune som ligger i Innlandet fylke. Kommunen har et om lag 30 500 innbyggere. Vi har laget en side hvor vi omtaler de vanligste eiendomsrettslige sakstypene som oppstår her. I tillegg til en oversikt over hvilke domstoler som er aktuelle. Vi nevner også noen lokale advokater som kan bistå i slike saker.

Boligtvister i Gjøvik

Har du hatt trøbbel i forbindelse ved et boligkjøp? I dag er dette veldig vanlig. Det som er viktig å tenke på er å reklamere i tide, og få klart for seg hva man har krav på. Vi vil ofte anbefale bruk av juridisk hjelp i disse sakene, da det kan være tungt å stå i alene.

Endringer i avhendingsloven

Advokathjelp til håndverkertvister

Bruk av håndverker er ofte nødvendig for å få utført en rekke av praktiske gjøremål. Dessverre oppstår det enkelte ganger konflikt mellom partene. Ofte vil dette handle om mangelfull ytelse fra en av partene. Dersom du er forsikret kan forsikringsselskapet dekke advokatutgiftene i noen tilfeller, og du slipper unna med en egenandel.

Husleietvister i Gjøvik

Vanlige tvister her knytter seg til at utleier tilbyr et leieobjekt som avviker fra de egenskaper avtalen bestemmer at objektet skal ha. For eksempel kan dette være møblering eller wifi. På den andre siden oppstår konflikter ofte ved tilbakelevering av husrommet, mer presist at husrommet ikke er av kontraktsmessig kvalitet.

Advokatbistand i nabotvister

Har du tatt Nabokrangelen et steg for langt? Har du irritert naboen en gang for mye? Det er forståelig. Kanskje du trenger å finne ut hvilken side av retten du står på. Det kan ofte lønne seg å forhøre seg med noen som sitter på juridisk kompetanse.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Gjøvik

Disse sakene er ofte litt vanskelige og avgjøres i første omgang av den lokale jordskifteretten. Er det snakk om tvangsovertakelse av eiendommen din, plikter eksproprianten å dekke advokatutgiftene dine.

Plan og bygningsmyndighetene i Gjøvik kommune

Ønsker du å føre opp et nytt tilbygg på eiendommen? Dette kan f.eks. være et naust eller en garasje. Faktisk stilles det krav om tillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene. Oppdatert og korrekte kontaktopplysninger finner du på kommunens hjemmesider.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for tvister som handler om avhending av eiendom, husleieavtaler, håndverkertjenester og naborett er Gjøvik tingrett. Kontaktinformasjon og adresse kan finnes på domstolens hjemmeside. 

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for saker knyttet til ekspropriasjon, veirett og servitutter er Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett.

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett

Elvegata 19
2609 Lillehammer

Eiendomsadvokater i Gjøvik

Det er en rekke advokater i Gjøvik. Flere av dem tar saker innen eiendomsretten. Et eksempel er Advokat Hanne Lilleby AS.

 

Rull til toppen