Gjenstand - Eiendomsrett.no
Gjenstand

Gjenstand

Begrepet gjenstand gir etter sin ordlyd anvisning på en ting. I straffeloven § 12 omfattes riktignok også elektrisk energi eller annen energi.


 

Rull til toppen