Gjenstand

Gjenstand

Begrepet gjenstand gir etter sin ordlyd anvisning på en ting. I straffeloven § 12 omfattes riktignok også elektrisk energi eller annen energi.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen