Gjeld - Eiendomsrett.no®
Gjeld

Gjeld

Gjeld betegner et pengekrav som man plikter å gjøre opp for. Enklere forklart er gjeld penger som man har lånt av andre. Man er derfor forpliktet til å betale en sum tilbake til långiver (f.eks. en bank), typisk innen en bestemt dato. Gjelden kan være sikret med pant. Dette innebærer at långiver tar sikkerhet i den gjenstanden den lånes ut penger til. Med dette sikrer långiver seg en viss sikkerhet i forbindelse med utlånet. Dersom gjeld ikke blir betalt, kan långiver sende en purring eller betalingsoppfordring til låntaker. Blir dette ikke tatt til følge, det vil si at det ikke betales, kan saken gå til inkasso. Da vil et inkassobyrå kunne kreve inn pengene.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen