Borettslag nekter deg å kjøpe bolig med mindre du har "riktig religion" - Eiendomsrett.no®
diskriminering bolig religion

Borettslag nekter deg å kjøpe bolig med mindre du har «riktig religion»

Er du over 55 år og har vært medlem i Frimurerordenen i minst fem år? Gratulerer, du er nå kvalifisert til å kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy.

De to seniorleilighetene ligger i Conrad Hemsens vei og er lagt ut for salg gjennom åpne markedsplasser.

Endringer i avhendingsloven

Diskrimineringsombudet tviler på at denne type boligsalgspraksis er ulovlig.+

– Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge. Plikt til omsorg for sine medlemmer var nettopp begrunnelsen både for etableringen av Frimurerhjemmene – og også senere for festekontrakten som i 1984 ble inngått med det som i dag er Ladegaardsøen Borettslagskriver Erling O. Lyngtveit – som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i svar til E24.

Det er kun menn som har lov til å være være med i Frimurerlosjen og tall fra 2016 viser at det var i overkant av 17.000 norske medlemmer.

Rolf Buøen er selger av en av disse leilighetene og forteller at borettslaget ble startet for at frimurere og deres koner skal ha et godt sted å bo når de blir gamle.

– Det er et hyggelig og sosialt miljø blant beboerne, med julebord og turer for de som ønsker, forteller han.
Frimurerlosjen har til sammen 75 leiligheter tomten på Bygdøy. Disse frimurerhjemmene har vært i drift siden 1915.

Frimurerhjemmene har vært i drift siden 1915. Ladegaardsøen borettslag, som har 36 leiligheter på tomten, ble opprettet i 1984, skriver e24.

– Ladegaardsøen Borettslag er et frittstående borettslag uten formelle bånd til Den Norske Frimurerorden ut over at Frimurerordenen er eier og bortfester av tomten som borettslagets bygninger er oppført på, skriver Lyngtveit til e24

Buøen forklarer til E24 at det er en grunn til at alle leilighetene er ute på åpent marked.

– Noen boliger i borettslaget går fort unna, mens andre tar det litt lenger tid med. De blir gjerne lagt ut på det åpne markedet når det ikke står noen klar til å ta over. På grunn av vilkårene for å kunne kjøpe i borettslaget er markedet mer begrenset og leilighetene blir gjerne priset noe lavere enn markedet for øvrig, sier han til E24.

Les også: Alt om fukt- og råteskader

Shorish Azari, jurist i Likestillings- og diskrimineringsombudet forteller at likestillings- og diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av alder på alle samfunnsområder. Men at i denne situasjonen så er det unntak, fordi forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål.  Selv om noen kanskje vil oppleve kravet som diskriminerende så vil lovverket si noe annet.

– Det å gi fordeler til medlemmer av foreninger er i seg selv ikke ulovlig. I dette tilfellet er det snakk om en forening som kun er åpen for menn, men den aktuelle leiligheten kan også selges til enke eller gjenlevende samboer til et medlem, og bidrar sånn sett ikke til at kvinner stilles dårligere enn menn, sier han til E24.

Carl O Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i at dette ikke er diskriminering, ettersom borettslaget ble etablert for å skaffe medlemmer av frimurerordenen bolig.

– Utgangspunktet er slik vi forstår det at organisasjonen har etablert borettslaget for å skaffe medlemmene bolig, ikke for å omgå diskrimineringsforbudet i borettslagsloven, sier Geving til E24.

Det samme mener Lyngtveit og viser til forarbeidene til borettslovene.

– Med referanse til lovens forarbeider anser jeg det ikke tvilsomt at borettslagets vedtekter er lovlige. De rammes ikke av borettslagslovens diskrimineringsforbud, skriver Lyngtveit til E24.

 

Rull til toppen