Fremleie

Fremleie

Fremleie er når en leietaker som leier en gjenstand, overdrar rettighetene i leieobjektet til en tredje person uten selv å avslutte leieforholdet. Dette kan skje ved at leietakeren leier ut deler av hele eller deler av leieobjektet. Et slikt tredje leieforhold utgjør et selvstendig kontraktsforhold i tillegg til det «opprinnelige» leieforhold mellom utleier og leietaker. Fremleie krever utleiers samtykke. Dette følger av husleieloven, som regulerer forholdene ved fremleie.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen