Fremleie - Eiendomsrett.no®
Fremleie

Fremleie

Fremleie er når en leietaker som leier en gjenstand, overdrar rettighetene i leieobjektet til en tredje person uten selv å avslutte leieforholdet. Dette kan skje ved at leietakeren leier ut deler av hele eller deler av leieobjektet. Et slikt tredje leieforhold utgjør et selvstendig kontraktsforhold i tillegg til det «opprinnelige» leieforhold mellom utleier og leietaker. Fremleie krever utleiers samtykke. Dette følger av husleieloven, som regulerer forholdene ved fremleie.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen