Forsikring - Eiendomsrett.no®
Forsikring

Forsikring

Forsikring er en ordning som tilbys i bytte mot en premie som vanligvis betales månedlig. Ordningen innebærer en betaling av et mindre beløp jevnlig. I bytte mot dette får man en forhåndsgaranti for at eventuelle hendelser som medfører økonomisk tap, vil kompenseres for. Det finnes en rekke ulike forsikringer, og disse tilbys alt fra selskaper til forbrukere. Det er også mulig å forsikre andre. Dette kalles ofte forsikring til gunst for tredjemann, og gir denne en selvstendig rett til påberopelse og håndheving av forsikringsløftet.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen