Fornebubanen har hindret salg av eiendom i seks år - Eiendomsrett.no®

Fornebubanen har hindret salg av eiendom i seks år

Nå har ikke Oddveig Brekken lenger råd til å bo i sin egen bolig.

Det var i 2014 at Brekken solgte leiligheten i Thaulowsvei på Majorstuen, med et mål om å bli gjeldsfri. Dessverre sitter hun fortsatt med leiligheten som hun ikke har råd til å bo i. Hun ønsker å kjøpe en ny en, men aner ikke hvor lenge hun må vente på dette. Hun har nemlig ikke lov til å selge leiligheten til noen andre, skriver Teknisk Ukeblad.

Endringer i avhendingsloven

Oddveig har bodd i huset siden 1995, og bestemte seg for å selge leiligheten da sønnen flyttet hjemmefra og hun ble pensjonist. Hun så frem til å bli gjeldsfri og fant en fin leilighet på Vinderen.

Men så ble planene brutt. Boligen hun hadde solgt lå nemlig rett over den planlagte fornebubanen.  Disse reguleringsplanene gjorde at det nylige salget måtte annulleres på grunn av ugyldighet. Oslo kommune hevder at dette ble det sendt ut varsel om, noe Brekken nekter for å ha mottatt. Hun synes situasjonen er svært håpløs fordi hun måtte selge den nye leiligheten og flytte tilbake til den gamle boligen. Kommunen forsikret henne om at de kom til å kjøpe den og at hun i nærmeste fremtid ville motta et forskudd.

Men det var ikke før i 2018, to år etter, at den endelige reguleringsplanen med planene for utbyggingen av banen var klar. Bekken ble kalt inn til et møte med Plan og Bygg, og hun tok her opp saken om erstatning. Hun fikk beskjed om at tallet ville være klart et par måneder etterpå. Dette skjedde aldri, og representanter fra kommunen informerte henne om at  boligen var en del av et borettslag, som kommunen kun hadde behov for deler av. Denne situasjonen skapte usikkerhet i forhold til hvordan man skulle tre frem. Brekken ble først tilbudt et forskudd som tilsvarte cirka 80 prosent av den totale erstatningen. Skjønnsretten ville senere avgjøre det resterende beløpet.

Boligen måtte takseres, og både kommunen og Brekken engasjerte takstmenn for oppgaven. Brekkens takstmann satte taksten på 1,700.000 kroner mer enn det kommunens mann gjorde.

I mellomtiden var Brekken på jakt etter en ny leilighet, og lyktes med en fin bolig på Smedstadhaugen. Hun la inn bud på leiligheten med forbehold om finansiering. Dessverre trakk kommunen tilbudet om forskudd, og nektet for at det i hele tatt var gikk noen lovnad om utbetaling av dette.

Teknisk Ukeblad fikk innsyn i et brev fra Eiendoms og byfornyelsesetaten i Oslo kommune fra 2018 der de ytrer ønske om å komme i dialog om å kjøpe Brekkens andel. Brekkens advokat, Odd Kristian Johansen, bekrefter at det i videre dialog ble forutsatt at det skulle bli gitt et forskudd med en gang takstene var satt.

Kommunen viste til en ny regel om at 2/3 av eierne i et borettslag må være enig om det skal betales forskudd, og avslo nok en gang.

Dette mener Johansen er et nytt standpunkt i saken og at det taler mot det som har blitt bestemt tidligere.

Han mener at andelseierne som skal innløses uansett har andre agendaer enn resten av borettslaget, og at disse motsetningene gjør at det ikke er aktuelt å forankre avtalen med andelseierne i borettslagets generalforsamling. I borettslaget er det tolv leiligheter, og kun fire av de blir berørt av Fornebuutbyggingen. Brekken trenger et forskudd for å kunne kjøpe en ny leilighet, men den overtallet av borettslaget ønsker at det skal bli kjøpt opp samlet.

Beboernes advokat Roar Lillebergen forstår godt at beboerne er frustertre og mener  at kommunen burde innløst alle de fire leilighetene.

-Det er den eneste måten de kunne gjennomført dette prosjektet på en måte som ivaretar alles interesser. Det er en sentrumsnær eiendom med stor verdi, men den verdien får ikke eierne av boligene gjort noe med i dagens situasjon, sier han.

Lillebergen forteller at han har opplevd før at kommunen vil ekspropriere borettslags sine hager, men aldri at det samme har skjedd med en del av bebyggelsen.

Les også: Alt du trenger å vite om arealsvikt

Høsten 2019 fikk endelig Brekken et varsel fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om ekspropriasjon av boligen hennes.

I varselet sto det at eiendommen lå innenfor reguleringsformålet og at bebyggelsen på denne var forutsatt fjernet. Måneden etter mottok hun igjen et brev fra etaten i der Oslo kommune ønsket å kjøpe eiendommen for 9.500 000 kroner. Dette var samme takt som kommunens takstmann satt året før

«Med dette garanterer kommunen for at du får et vederlag tilsvarende kr 9.500.000 for andelen, samt eventuelt overskytende vederlag dersom domstolen kommer til at du har krav på et høyere beløp. Utkastet til kjøpekontrakt fastsetter et endelig oppgjør for erstatningsposter utover kjøpesummen for andelen», står det i brevet.

Tiden går og saken stopper igjen opp. Advokat Johansen sender derfor en e-post til kommunen med spørsmål om fremdriften. Kommunen svarer at nærmere avklaring angående forskuddsbetaling vil skje i løpet av februar 2020.

Men Brekken må vente helt til mars før hun hører fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune. Men det er dessverre ikke gode nyheter. Kommunen opplyser i brevet om at Fornebubanen har gjort endringer i hvor det er mest gunstig å plassere t-banes rute til og fra Majorstuen stasjon. Dette vil forandre tilkoblingen til Røabanen, og det vil ikke være nødvendig å rive bygget med Brekkens bolig likevel. Det vil derimot likevel være en omregulering, men dette vil det ta tid før kommer på plass. Kommunen er også usikker på hvor mye borettslaget vil bli rammet av de nye planene. Siden den nye reguleringsplanen ikke er klar enda, så har Brekken ikke mulighet til å selge leiligheten.

.

– Kommunen har formelt sett avsluttet ekspropriasjonssaken, men de vet ikke hvilke behov de vil ha etter å ha omregulert. Dermed er det fremdeles ikke mulig å selge leilighetene, sier advokat Lillebergen og bekrefter at situasjonen til eierne i borettslaget er håpløs.

Han forteller videre at kommunens behov har gjort fremtiden til beboerne svært uforutsigbar, og at de har fått satt livet på vent i mange år. Det er flere salg av leiligheter har blitt hevet og beboerne har måttet bli tvunget til å flytte tilbake igjen. – Denne saken har trukket alt for langt ut i tid og er en stor belastning for alle de berørte, sier han.

– Vi har full forståelse for at lange reguleringsprosesser setter grunneiere i en vanskelig situasjon, sier Elisabeth Tobiassen Faane fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune til

Hun bekrefter videre at selv om kommunen har trukket ekspropriasjonsvarselet så er den første reguleringsplanen fortsatt gjeldene. Prosessen om hvordan banen skal tilknyttes Majorstuen stasjon ikke har nemlig ikke kommet langt nok enda til å kunne legge frem nytt reguleringsforslag. Hverken hun eller kommunikasjonssjef i Fornebubanen, Line Frediksen, har oversikt på når den nye reguleringsplanen kan komme.

– Reguleringsplanprosessen er en lovregulert og politisk prosess der flere ulike hensyn og interesser skal avveies, noe som medfører at prosessen tar tid. Før reguleringsplanen er vedtatt kan vi dessverre ikke med sikkerhet si noe om eventuelle inngrep i området, svarer Fredriksen i en epost til Teknisk Ukeblad. Brekken har den siste tiden leid et lite hus i Drøbak, men lengter tilbake til Majorstuen. Per dags dato er det sønnen hennes med familie som bor i leiligheten hennes, og lånet er for høyt til at hun kan betjene det selv.

Leiekontrakten på huset i Drøbak går snart ut, og da må Brekken flytte tilbake og bo med sønnen og familien hans.  Leiligheten er i tillegg nedslitt og trenger å bli pusset opp.

– Det er en håpløs situasjon. Man kan ikke bruke penger på å pusse opp en leilighet som antagelig skal rives, samtidig som det ikke er noe koselig å bli boende et sted som bare forfaller mer og mer, sier hun.

– Det er ikke noen ønsket situasjon for noen av oss, men så lenge jeg ikke aner hvor lenge jeg blir sittende med Thaulowsvei kan jeg ikke inngå noen lang leiekontrakt av boligen noe annet sted. Om det blir så ille som at de ikke kommer med noen ny reguleringsplan før i 2023, som kommunen har antydet, har Fornebuprosjektet rett og slett stjålet ni år av livet mitt, sier hun.

 

Rull til toppen