Forkjøpsrett - Eiendomsrett.no®
Forkjøpsrett

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett innebærer en rett forbeholdt en viss personkrets til å tre inn i en allerede eksisterende kjøpsavtale mellom to parter. Den som benytter seg av sin forkjøpsrett må da tre inn i avtalen på de betingelser avtalen er inngått på. Forkjøpsretten er mest praksis ved sameier eller borettslag. I sistnevnte kan både andelseierne og beboerne ha slik rett. Hvem som har forkjøpsrett beror på hvem som har lengst ansiennitet. Den med nest lengst ansiennitet får valget, dersom den som har lengst ansiennitet ikke ønsker å innløse sin rett til å komme kjøpet i forkant.


Rull til toppen