Eiendomsadvokat i Førde - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Førde

Førde er en by og administrasjonssenteret i Sunnfjord kommune. Byen har 10 420 innbyggere og fikk bystatus i 1997. Som i de fleste byer oppstår det konflikter i Førde, også innen eiendomsrettens område. Vi har laget en oversikt over saker som ofte oppstår.

Advokat knyttet til boligkjøp i Førde 

Boligkjøp fører til mange tvister over hele landet. Dersom eiendommen i virkeligheten avviker fra egenskapene den skal ha etter avtalen, kan det foreligge en mangel etter bosted-eller avhendingsloven. Et eksempel på en tvist som ofte oppstår, er at en bolig preges av fuktskader eller råteskader som ikke er opplyst om.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for håndverkertjenester i Førde

Har du havnet i en håndverkerkonflikt? Se om du finner hjelp i en av våre utfyllende og pedagogiske kommentarer til håndverkertjenestelovens enkeltbestemmelser. Føler du deg fortsatt usikker, eller rett og slett bare ønsker en hurtig, fast og konkret avklaring av saken, kan det lønne seg å ringe en advokat for en gratis konsultasjon.

Advokat knyttet til husleierett i Førde

Husrommets tilstand ved tilbakelevering er et eksempel på en sak som ofte fører til konflikter. Utleier ønsker da ofte å benytte seg av depositum for å fikse eventuelle problemer, mens leietaker motsier seg dette. Les mer om dette, og husleielovens øvrige regler her.

Advokat knyttet til naborett i Førde

Skade eller ulempe for naboene fremmes som et slags hovedvilkår for at rettigheter skal kunne kreves etter grannelovas regler. Med skade snakker vi om fysiske ting, et eksempel er dersom oppusningsaktivitet gjør skade på naboens eiendom.

Advokat knyttet til servitutter, ekspropriasjon og veirett i Førde

For de fleste er ikke frykt for at staten skal ta eiendommen din en hverdagslig bekymring, men det er faktisk mulig. Dersom du har havnet i en ekspropriasjonssak plikter den andre parten å dekke advokatutgiftene og erstatte objektet for ekspropriasjon fullt ut. Andre saker kan handler om for eksempel veirett.

Plan og bygningsmyndighetene i Sunnfjord kommune

Tilbygg som naust, garasjer o.l. er nødt til å godkjennes av de lokale plan og bygningsmyndighetene før oppføring. Er dette noe du ønsker å søke om, finner du informasjonen du trenger på kommunens hjemmeside.

Domstoler i Førde

Følgende domstoler behandler sakene som oppstår i Førde. Dersom du havner i en eiendomssak vil saken i første instans behandles av jordskifteretten eller tingretten.

 

Rull til toppen