Kan jeg flytte tilbake til egen bolig? - Eiendomsrett.no®
Kan man flytte tilbake til egen bolig etter å ha leid den ut

Kan jeg flytte tilbake til egen bolig?

-Du har mer fleksibilitet når du skal flytte tilbake hvis du leier ut din egen bolig. Men du må huske å varsle leieboeren på forhånd, forteller advokat Anders Leisner i en artikkel på huseierne.no.

Leisner er advokat i Huseierne og  bidrar ofte med svar på leiespørsmål som leserne lurer på.

– Hvis du skal leie ut din egen bolig som du skal flytte tilbake til i løpet av de neste fem årene, så gjelder det betydelige unntak fra leiers rettigheter etter husleieloven, forteller Leisner i Huseierne.

Han trekker frem regelen om at det ikke er noen minstetid for utleieperioden som et viktig unntak, i tillegg til at leier ikke har oppsigelsesvern.

Leisner informerer om at det vil si at leier ikke kan kreve oppsigelsen underkjent fordi utleier ikke har saklig grunn, eller fordi oppsigelsen vil virke urimelig.

-Leier skal likevel ha tre måneders varsel om oppsigelsen, forteller Leisner.

Det  hender at man som utleier av egen bolig er usikker på hvor lenge man blir borte. Heldigvis har vedkommende gode rettigheter dersom dette er tilfelle. Leisner forteller at du har tre måneders varsel uten å risikere at leier tar oppsigelsen til retten. Leier har heller ikke rett til å fremleie deler av boligen til andre.

Huseierne har en egen leiekontrakt der du kan krysse av for at det er utleiers bolig. I kontrakten står det om begrensningene for leier. Leisner forteller at det er viktig at leieboeren får skriftlig beskjed om at boligen er utleiers egen. Leier må også få beskjed om at ved midlertidig fravær på inntil fem år gjelder regler som gir leier dårligere rettigheter enn ved vanlig leie, sier advokaten.

Men dersom utleier er borte i over fem år, så gjelder ikke unntaket lenger. Leier vil da få full oppsigelsesvern etter husleieloven.

Les vår balanserte standardkontrakt for leie av bolig her

Rull til toppen