Eiendomsadvokat i Florø - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Florø

Florø er landets vestligste by, og regnes for å være administrasjonssenteret i Kinn kommune. I likhet med de fleste andre byene og kommunene, oppstår det noen ganger eiendomstvister i Florø. Vi har laget en oversikt over saker som ofte oppstår, og hva disse ofte kan handle om.

Advokat knyttet til kjøp av bolig i Florø

Dersom det oppstår mangler i forbindelse med kjøp og salg av bolig kan det lønne seg å kontakte advokat for å få en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av saken. Eiendom er ofte er dyrt investeringsobjekt, og tvistesummen er dermed i mange tilfeller betydelig. Dersom det er tale om nyoppføring av bolig reguleres avtalen av bustasoppføringlovas regler. Handler avtalen om brukt bolig gjelder avhendingsloven.

Advokat for naborett i Florø

Skade eller ulempe for en nabo fremmes som et hovedvilkår for å kreve rettigheter etter naboloven. Med ulempe siktes det for eksempel til støy eller annen hensynsløs adferd. Dersom du skulle havne i en tvist kan vesenltlige dele av advokatutgifter dekkes av forsikring.

Advokat knyttet til håndverkertjenester i Florø

Har du havnet i konflikt med en håndverker? Du kan forsøke å lese våre utfyllende og pedagogiske enkeltkommentarer til håndverkertjenestelovens bestemmelser. Dersom du fortsatt føler deg usikker, eller bare ønsker en rask, sikker og konkret avklaring av saken din, kan du ringe advokat for en gratis konsultasjon.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for husleierett i Florø

Rettsområdet reguleres i hovedsak av husleieloven. Denne fastsetter en rekke rammer for hva som kan avtales i en husleiekontrakt, og bærer preg av et vern ovenfor leietaker. En vanlig konflikt er for eksempel uenigheter om husrommets egenskaper ved tilbakelevering.

Advokat knyttet til øvrige eiendomssaker i Florø

Andre eiendomssaker kan handler om for eksempel veirett eller servitutter. Veirett er definert som en rett til vei over en bestemt eiendom. En servitutt kan defineres som en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over andres eiendom.

Plan og bygningsmyndighetene i Kinn kommune

Skal du bygge deg et naust eller en garasje? Da plikter du faktisk å få godkjent planen før du gjennomfører byggingen. Det relevante organet er de kommunale plan- og bygningsmyndighetene.

Domstoler i Florø

Følgende domstoler behandler eiendomssaker fra Førde. Hvis du er part i en sak vil den i første instans behandles av jordskifte- eller tingretten.

Rull til toppen