Eiendomsadvokat i Finnsnes - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Finnsnes

Finnsnes er et tettsted som per 2020 har 4 782 innbyggere. I likhet med andre tettsteder oppstår det noen ganger konflikter. Dette gjelder også innenfor eiendomsrettens område. Vi har skrevet en artikkel som handler om hvilke saker som kan oppstå, og litt om hva de ofte innebærer.

Advokat knyttet til kjøp av bolig i Finnsnes

Det er avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av brukt bolig. Det er dessverre ikke sjelden at dette fører til konflikt. Eksempler på mangler som kan oppstå er arealsvikt (eiendommens faktiske størrelse står i misforhold til opplysningene i avtalen), eller råteskader i boligen.

Advokat knyttet til husleierett i Finnsnes

Husleieretten er en stor del av eiendomsretten. Det oppstår ofte uenigheter, særlig knyttet til husrommets egenskaper under perioden for leie. Utleier og leietaker er ofte uenige i hvem som skal bære ansvaret og kostnadene for mangler som oppstår.

Advokat knyttet til håndverkertjenester i Finnsnes

For å unngå konflikter med håndverker er det viktig å være nøye ved avtaleinngåelsen, og sørge for klarhet når det gjelder både hva som skal utføres og tidsfrister. Dersom en av partene forsømmer sine plikter, kan det åpne for rettigheter for den andre parten.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat knyttet til øvrige eiendomssaker

Når det gjelder øvrige eiendomssaker kan disse basere seg på for eksempel ekspropriasjon av privat eiendom eller konflikter rundt veirett. Ekspropriasjonssaker er komplekse av natur, og dersom du har havnet i en slik sak anbefaler vi at du snakker med en advokat.

Advokat knyttet til naborett i Finnsnes

Spiller naboen din alt for høy musikk, eller har hjemmefest hver dag? Eller kanskje naboen nekter å klippe hekken sin, som for lenge siden har vokst inn på din eiendom? Det er mange tilfeller som kan føre til konflikt naboer imellom. Disse forholdene reguleres i hovedsak av Naboloven.

Plan og bygningsmyndighetene i Senja kommune

En garasje eller et lignende tilbygg må faktisk godkjennes av plan- og bygningsmyndighetene i kommunen. Oppdatert søknadsinformasjon finner du på kommunens hjemmeside, dette gjelder både hvor og hvordan man skal søke.

Domstoler i Finnsnes

Domstolene som behandler eiendomssakene fra Finnsnes er listet her. Lagmannsretten behandler sakene i annen instans.

Rull til toppen