Fideikommiss - Eiendomsrett.no®
Fideikommiss

Fideikommiss

Fideikommiss betegner en formuesmasse (penger, fast eiendom eller løsøre) som ikke kan selges, men som skal gå i arv. Dette er bestemt arvelater- eller giver. Formålet med en slik etablering er å sikre en slekts velstand og anseelse over et lengre tidsrom ved at formuen holdes samlet på en hånd. Etter den norske grunnloven  er det riktignok forbudt med slike etableringer. Det er derfor ikke særlig praktisk i dag.


 

Rull til toppen