Festeavtale

Festeavtale

En festeavtale er en avtale mellom to parter om leie/bruk av grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer en rett for festeren til å benytte grunneierens eiendom til et eller fleste formål. En festeavtale gjelder typisk en festetomt til bolighus eller fritidshus. Den kan også gjelde andre forhold som eksempelvis dyrket mark, skytebane eller golfbane. Det betales normalt en årlig avgift for en slik avtale, såkalt festeavgift.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen