Festeavtale - Eiendomsrett.no®
Festeavtale

Festeavtale

En festeavtale er en avtale mellom to parter om leie/bruk av grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer en rett for festeren til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere formål. En festeavtale gjelder typisk en festetomt til bolighus eller fritidshus. Den kan også gjelde andre forhold som eksempelvis dyrket mark, skytebane eller golfbane. Det betales normalt en årlig avgift for en slik avtale, såkalt festeavgift.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen