Eiendomsadvokat Fauske - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Fauske

Eiendomsadvokat Fauske

Fauske er en kommuen som ligger i Salten, og har i underkant av 6 500 innbyggere per 01/2020. Stedet er kjent for å ha veldig fin natur. Denne artikkelen gir en oversikt over temaer som ofte oppstår innen eiendomsretten, og hvordan du kan få hjelp i Fauske.

Advokat for boligkjøp i Fauske

Det er ikke uvanlig at det oppstår tvister ved avhending eller nyoppføring av eiendom. Vanlige situasjoner der kjøperen velger å reklamere, knytter seg ofte til fukt, arealavvik eller skadedyr. Dette er saker som kan være veldig belastende siden kjøp av bolig er et dyrt kjøp for privatpersoner.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for håndverkertjenester i Fauske

Konflikter oppstår av og til i forbindelse med håndverkertjenester. Tvisten kan basere seg på litt ulike ting, et eksempel er uenighet i forbindelse med hva som egentlig er den avtalte tjenesten. For å unngå en slik situasjon er det særdeles viktig å sørge for at avtalen er klart og tydelig formulert, og at viktige punkter som pris, tid og arbeidstid er fastsatt og forstått av begge parter.

Advokat for husleierett i Fauske

Husleietvister reguleres av husleieloven. Denne loven preges i stor grad av forbrukervern. Dersom utleier stiller et mangelfullt husrom til disposisjon har du klare rettigheter du kan gjøre krav på. Selv om saker av denne arten kan være vanskelig og belastende, anbefaler vi alle å sørge for at de får det de har krav på. Du fortjener ikke å bli behandlet dårlig.

Advokat for naborett i Fauske

Nabotvister baserer seg på krangler mellom naboer. Det er dessverre vanskelige å gå gjennom livet uten å oppleve en form for dette. Av og til må rettsvesenet involveres for å løsne opp i konfliktene. Les mer om naborett her

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Fauske

Den private eiendomsretten er ikke ubegrenset, det finnes visse grunnlag for staten til å overta eiendom ved brukt av tvang. Imidlertid har eieren rett på erstatning for eiendommen og juridiske utgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Fauske kommune

Dersom du skal søke kan du finne oppdatert informasjon om søknaden og kontakt på kommunes nettside. Et eksempel på et forhold som krever godkjenning er bygging av hytte på egen eiendom.

Domstoler

Verneting for saker som oppstår i Fauske er Salten tingrett og Salten Jordskifterett, avhengig av hva saken gjelder.

Eiendomsadvokater i Fauske

Flere kan hjelpe deg i Fauske dersom du har en eiendomsrettslig sak. Eksempler er Advokat Øystein Hansen, og Advokatfirmaet Sigurd A Refvik.

Rull til toppen