Erstatning etter boligkjøp - Eiendomsrett.no®
En boligkjøper og en advokat diskuterer en sak som omhandler erstatning etter boligkjøp

Erstatning etter boligkjøp

Saker om erstatning etter boligkjøp er noe av det eiendomsadvokater, klageinstanser og rettssystemet bruker svært mye av tiden sin på. I stor grad gjelder dette ting man oppdager etter overtakelse av boligen.

Det kan være noen overraskelser selger ikke har informert om eller som han sier han slett ikke visste om. Da oppstår spørsmålet om disse er alvorlige nok til at kjøper i ettertid kan få prisavslag eller erstatning.

Endringer i avhendingsloven

Når kan du få erstatning?

Hvis det er snakk om noe selger faktisk ikke visste da de solgte, skal det helst være en alvorlig mangel som det vil koste mye å utbedre. Hvis selger har kunnskapen og unnlater å informere, eller enda verre, sier noe som ikke stemmer, er terskelen lavere.

Bemerk at Avhendingsloven krever at du melder fra om mangelen til selger så fort som råd er etter at du har oppdaget den. I motsatt fall kan du tape retten til erstatning.

Typiske erstatningssaker

Spesielt når du kjøper eldre hus kan det være mye mellom veggene som kan skape både ubehag og store utbedringskostnader. Men også nybygg og leilighetskjøp er godt representert blant klagesaker i rettssystemet. Blant de forholdene som tidvis fører til store erstatningskrav finner vi

Listen er langt fra uttømmende.

Erstatning eller prisavslag?

Går du videre med saken mot selgeren, er det en teknisk forskjell på begrepene erstatning og prisavslag. Begge er såkalte misligholdbeføyelser i kontraktsforhold.

Enkelt forklart er erstatning det du  kan kreve for kostnader og tap du har i forbindelse med for eksempel å utbedre mangelen. Skadedyrutryddelse eller utbedring av vannskade er ting som koster penger.

Et prisavslag innebærer at du får igjen penger av kjøpesummen. Prisavslaget representerer den lavere verdien boligen har på grunn av mangelen.

Påvisningen av skjeggkre er for eksempel noe som vil gjøre det vanskelig for kjøperen å videreselge boligen til samme pris. Skjeggkre er harmløse beboere, men ikke særlige attraktive for nye kjøper og dertil svært vanskelige å bli kvitt helt. Da kan et prisavslag være på sin plass.

Hvordan søke erstatning ved boligkjøp?

Som nevnt må du varsle selgeren så fort du blir klar over mangelen. Det skal skje innen rimelig tid står det i loven. Det betyr senest etter et par-tre måneder.

Du innebærer ikke at du må konkretisere et erstatningskrav, men du kan varsle at det kan komme etter nærmere undersøkelser.

Bemerk at varselet av bevishensyn må være skriftlig i en eller annen form. Det holder ikke å ringe og beklage seg. En e-post vil på den annen side være nok.

Selve erstatningskravet kan settes opp av en advokat. Du har ofte rett på dekning til advokatutgifter hvis du har en innboforsikring.

Det gjør at det fremstår som mer seriøst overfor selgeren, og saken kan kanskje løses utenom rettssystemet. I motsatt fall vet advokaten hvordan saken føres videre gjennom klageinstanser og videre.

Kan eierskifteforsikringen dekke erstatningskravet?

Dersom selger har tegnet en eierskifteforsikring, vil forsikringsselskapet stå ansvarlig for utbetaling av erstatning man måtte være berettiget til. Det er en trygghet for kjøper at det faktisk er penger å hente.

På den annen side får man en profesjonell motpart som vil bruke mulige innsigelser for det det er verdt. Det kan være at man bør forelegge disse for en erfaren eiendomsadvokat til vurdering.

Vanlige spørsmål

Når kan jeg få erstatning etter boligkjøp?

Du kan kreve erstatning når det er nødvendige kostnader til utbedring på grunn av en vesentlig mangel ved boligen og når det er noe selger ikke har informert om, eller feilinformert om. Kontakt gjerne en advokat for å få vurdert om du kan ha rett på erstatning.

Hva kan jeg kreve erstatning for?

Du kan kreve erstatning for alle kostnader som er relatert til mangelen Du kan også kreve prisavslag dersom boligen vil være mindre verdt på grunn av denne.

Hva gjør jeg hvis selgeren eller forsikringsselskapet avviser erstatningskravet?

Du må sende en klage til Finansklagenemnda for bruktboliger eller Boligtvistnemnda for nye boliger,

Må jeg ha boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring du tegner før kjøpet vil gi deg rettshjelp i forbindelse med etterfølgende krav mot selger. Du kan imidlertid også få dekket dette gjennom en vanlig innboforsikring.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

 

 

Rull til toppen