Entreprise - Eiendomsrett.no®
Entreprise

Entreprise

Entreprise er en type kontrakt som gjelder oppdrag mellom en byggherre og en entreprenør. Det finnes både forbrukerentreprise, som er regulert i bustadoppføringslova, og næringsentreprise. Sistnevnte er ikke regulert gjennom lovgivning, men vil typisk reguleres gjennom standardavtaler mellom partene. Standardavtalene på entrepriserettens område er blitt så omfattende at de har stor betydning ved kartleggingen av det rettslige bildet. Mange av standardene gis ut av Norsk Standard. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen