Eiendomsskatt - Eiendomsrett.no®
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunen kan vedta å innføre. Beregningsgrunnlaget er antatt verdi av eiendommen multiplisert med en på forhånd fastsatt skattesats. Eiendomsskatten skrives ut av eiendomsskattekontoret i den enkelte kommune. Den betales typisk i forbindelse med andre kommunale avgifter, i fire terminer per år.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen