Eiendomsadvokat i Vardø - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Vardø

Per 2011 bor det 2 111 mennesker i Vardø. Kommunen ligger i Troms og Finnmark fylke, og har en rik historie. Fra tid til en annen oppstår det eiendomssaker i Vardø. Sakene handler om for eksempel mangler i forbindelse med boligkjøp, eller husleie. Vi har laget en oversikt og skrevet litt kort om sakstypene som oftest oppstår.


Advokathjelp i saker som handler om kjøp av bolig i Vardø

Dessverre havner stadig flere eiendomssaker i rettsalen. Dersom du har kjøpt en bolig og har oppdaget en mangel, blir det første steget å reklamere til selgeren. En reklamasjon har visse krav til innhold, og eventuelle rettigheter kan bortfalle dersom reklamasjonen leveres for sent. Har du spørsmål knyttet til dette, kan du lese vår artikkel om temaet her.

Endringer i avhendingsloven

Advokathjelp i saker som handler om naborett i Vardø

Naboretten utgjør en del av eiendomsretten. Vanlige tvister som oppstår er knyttet til bråk/støy, og forhold ved eiendommenes grense. Det er grannelova som er utgjør rettsområdets primære rettskilde.

Advokat knyttet til konflikter med håndverker

Konflikter med håndverker kan være belastende, og går faktisk noen ganger helt til behandling i domstolene. Vanlige tvister knytter seg til et kontraktsavvik fra en av partene. Mer konkret kan dette være for eksempel mislighold av en tidsfrist, eller at forbrukeren hindrer den næringsdrivende i å utføre sitt virke.

Advokat knyttet til husleierett

Husleierettens avtalefrihet begrenses av husleielovens §1-2 som regulerer lovens fravikelighet. Hovedregelen som fremkommer her er at vilkår som er «mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene (…)» ikke kan avtales eller gjøres gjeldende. Det kan være lurt å snakke med en eiendomsadvokat dersom du føler deg usikker.

Advokathjelp tilknyttet andre former for eiendomssaker

Eiendomsrett er et stort rettsområde, og det er flere andre temaer som kan føre til konflikter. Et eksempel er ekspropriasjon, disse sakene handler om tvungen avståelse av grunn og rettigheter. Dersom du har havnet i en slik sak, plikter eksproprianten å dekke utgiftene dine, samt gi deg erstatning for tapene dine.

Informasjon om plan og bygningsmyndighetene i Vardø kommune

Plan og bygningsmyndighetene skal godkjenne prosjekter som for eksempel garasjer eller naust. Dersom myndighetene ikke avgjør søknaden før fristen løper ut, regnes søknaden som godkjent. Videre informasjon er tilgjengeliggjort av kommunen på internett.

Domstoler i Vardø kommune

Hvis en sak som handler om eiendomsrett oppstår i Vardø, og går så langt at en domstol må avgjøre den, vil behandlingen skje hos en av domstolene listet under.

Rull til toppen