Eiendom - Eiendomsrett.no®
Eiendom

Eiendom

Eiendomsbegrepet er et flertydig begrep som det ikke eksisterer noen felles definisjon av. Sammenfatningsvis kan det likevel sies å være et objekt som det kan knyttes eiendomsrett til. I juridisk forstand deles eiendom inn i tre hovedkategorier: fast eiendom, løsøre og immaterielle rettigheter


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen