Hva innebærer feil ved drenering? - Eiendomsrett.no®
Hva innebærer feil ved drenering?

Hva innebærer feil ved drenering?

Har du opplevd feil ved drenering i forbindelse med et boligkjøp?

Dersom man har kjøpt en eiendom og det er problemer med dreneringen, kan det bli aktuelt med for eksempel prisavslag eller erstatning alt ettersom feilens alvorlighetsgrad. Men hva innebærer egentlig feil ved dreneringen?


Hva er drenering?

Drenering betyr vannfjerning. Formålet med drenering er å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren, og for å bevare bygget tørt.

Endringer i avhendingsloven

Når kan problemer med drenering utgjøre en mangel?

Dersom dreneringen ikke gjør det den skal, nemlig å fjerne vann, er dette noe som fort kan bli et stort problem. Tilfeller av mangelfull drenering er ofte kostbare, slik at de fort kan bli ansett som vesentlige mangler.

Hvorvidt et krav mot selger som følge av mangelfull drenering fører frem, avhenger av flere forhold. Det må gjøres en konkret vurdering for hver enkelt sak. Ofte vil kjøper stå i en sterk stilling med sitt krav i slike tilfeller.

Etter avhendingsloven § 3-1 første ledd har eiendommen en mangel dersom den ikke er i samsvar med den kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen. Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen, og denne ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøperen rette forskjellige mangelskrav mot selger, se avhendingsloven § 4-8.

De fleste eiendommer selger med forbehold om at eiendommen selges «som den er». Det innebærer at selger overfører risikoen for skjulte feil og mangler på kjøperen. Ved slike forbehold, får kjøperen får på sin side en oppfordring til å undersøke eiendommen grundig. Les mer om kjøpers undersøkelsesplikt her.

Selv om en eiendom er solgt «som den er», kan ikke selger fraskrive seg enhver risiko for eventuelle skjulte feil og mangler. Det følger av avhendingsloven § 3-9 at eiendommen, til tross for alminnelige forbehold, kan ha en mangel. Dette gjelder for det første dersom selger har tilbakeholdt opplysninger som det var uredelig å holde tilbake. For det annet gjelder dette dersom det er gitt uriktige opplysninger og disse må kunne antas å ha virket inn på kjøpet. Det foreligger dessuten en mangel dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Tegn på dårlig drenering

Dårlig drenering kan medføre mange problemer, og gi flere forskjellige utslag. Det er viktig å være bevisst på tegnene, slik at feilen kan oppdages og tiltak kan iverksettes tidlig. I motsatt fall kan konsekvensene fort bli fatale.

Det finnes flere ting man bør være oppmerksom på. Forholdene som omtales under, kan være indikasjoner på at det er feil ved dreneringen og at denne bør kontrolleres nærmere. Dersom slike tegn blir synlige etter nedbørsperioder, kan dette være de første tegnene på at dreneringen er i ferd med å svikte. Et tips er å undersøke kjelleren grundig både innvendig og utvendig, da dette er det det mest utsatte området for fukt.

Gammel drenering

Gammel drenering har en større risiko for å ikke fungere optimalt. Drenering som er eldre enn 30 år, bør sjekkes opp.

Fuktspor på grunnmuren

Dårlig drenering vil medføre at fuktighet trenger inn i kjellerrom. Dette kan vise seg som kalk- eller saltutslag på grunnmuren. Noen ganger kan også avflassing av maling være et tegn.

Disse tegnene vil ofte være en indikasjon på at det kommer fuktighet inn i veggene utenfra.

Vann blir liggende ved grunnmuren

Dersom vann samler seg inn mot grunnmuren, er dette en indikasjon på at noe er galt. Formålet med dreneringen er å lede vann vekk fra bygningen, og slik opphoping av vann er derfor et dårlig tegn.

Høy luftfuktighet

Ofte kan det være lurt å måle fuktigheten i grunnen ved hjelp av et hygrometer. Dersom luftfuktigheten viser seg å være over 75 %, kan dette antyde et fuktproblem.

Fuktproblemer trenger ikke nødvendigvis å være forårsaket av dårlig drenering, men det er verdt en nærmere undersøkelse.

Dårlig lukt

Innestengt eller muggaktig lukt er en karakteristisk fuktindikasjon som bør sjekkes opp i. Denne lukten kan ofte bety at bygningen har et fuktproblem, som igjen kan være et resultat av dårlig drenering.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen