Deklaratorisk lovgivning - Eiendomsrett.no®
Deklaratorisk lovgivning

Deklaratorisk lovgivning

Deklaratorisk betyr fravikelig. Begrepet er ofte benyttet for å beskrive hvilken karakter lovgivning antar, hva gjelder dens forhold til avtalen mellom partene. Deklaratorisk lovgivning står i kontrast til preseptorisk lovgivning, som er ufravikelig. Fravikelig lovgivning utgjør bakgrunnsrett, og vil kun fylle ut avtalen mellom partene, dersom avtalen ikke selv regulerer forholdet. Et eksempel på deklaratorisk lovgivning er avtaleloven og kjøpsloven. Et eksempel på preseptorisk lovgivning er forvaltningsloven.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen