Culpaansvar - Eiendomsrett.no®
Culpaansvar

Culpaansvar

Culpaansvar er benevnelsen på culpa, eller uaktsomhet, som ansvarsbetingende forhold. Et eksempel på dette er culpaansvaret i erstatningsretten og kontraktsretten. Culpaansvaret er også omtalt som det subjektive ansvaret, fordi det må være forhold på partens egen side som er klanderverdige. Culpaansvaret er motsetningen til det objektive ansvaret, som vil være ansvarsbetingende uavhengig av om parten har utvist skyld. Det objektive ansvaret bygger på risikofordeling.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen