Culpa in contrahendo - Eiendomsrett.no®
Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo er et latinsk uttrykk for culpa eller skyld ved kontraktsinngåelse. Uaktsomheten vil oppstå dersom man inngår en kontrakt man ikke kan oppfylle avtalen, eller ved at medkontrahenten blir påført økonomisk tap som følge av at avtale ikke ble inngått likevel. Culpa in contrahendo innebærer at parten blir erstatningsansvarlig for medkontrahentens økonomiske tap. Dette utgjør slik sett et ansvarsgrunnlag. Culpa in contrahendo skiller seg fra alminnelig culpa. Alminnelig culpa gjelder ved erstatning utenfor kontrakt (deliktserstatning), ved at den er betinget av en avtalesituasjon.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen