Tomtefeste Arkiver - Eiendomsrett.no®

Tomtefeste

Begrensning i rådighet

Festers rådighet over festetomten – en oversikt

Hva er tomtefeste? Tomtefeste er en ordning der en boligeier eller hytteeier langtidsdisponerer tomten som bygget står på. Festeren eier bygningen, men ikke grunnen. Denne leies av grunneier. Det er tomtefesteloven sammen med festekontrakten som regulerer forholdet. Hvordan kan egentlig festeren disponere over den leide grunnen?  Det rettslige grunnlaget for tomtefeste Det rettslige grunnlaget for …

Festers rådighet over festetomten – en oversikt Les mer »

Tomtefeste

Kan man heve avtaler om tomtefeste?

Ønsker du å heve en avtale tilknyttet tomtefeste? Avtaler om tomtefeste er avtaler som gjerne strekker seg over mange år. Bortfesteren og festeren er avtaleparter som må forholde seg til hverandre i lang tid. Men finnes det en utvei dersom kontrakten brytes? Tomtefesteloven Det er tomtefesteloven som regulerer forholdet mellom bortfester og fester ved tomtefeste, …

Kan man heve avtaler om tomtefeste? Les mer »

Alt du trenger å vite om festeavgift

Festeavgift – alt du trenger å vite!

Hvor høy skal festeavgiften være og kan den reguleres? Festeavgiften er den årlige leien som festeren betaler til bortfester ved tomtefeste. Hvor høy er denne, og hvordan kan den reguleres? Festeavgiftens størrelse Den opprinnelige festeavgiften fastsettes i festekontrakten mellom grunneier og tomtefester. Det er opp til partene om å bli enige om festeavgiftens størrelse. Regulering …

Festeavgift – alt du trenger å vite! Les mer »

Hva er tomtefeste

Hva er tomtefeste?

Omtrent én million nordmenn har hus eller hytte på festet tomt. Hva er egentlig tomtefeste, og hvordan fungerer denne ordningen? Tomtefeste Tomtefeste er en ordning der en boligeier eller hytteeier langtidsdisponerer tomten som bygget står på. Det rettslige grunnlaget for en slik langtidsdisposisjon er en festekontrakt inngått med grunneieren – eieren av tomten. Kort sagt …

Hva er tomtefeste? Les mer »

Rull til toppen