Reklamasjon Arkiver - Eiendomsrett.no®

Reklamasjon

Hus med fuktskader i tak og vegger

Hus med fuktskade

Hus med fuktskade kan bli et ganske kostbart kjøp. Ofte er det mulig å reklamere til selger i ettertid og kreve prisavslag eller erstatning. Her får du litt generell informasjon om fuktskader og hvilke rettigheter du har overfor tidligere eier. Krav mot selger pga fuktskade Et hus med fuktskade vil ofte kvalifisere som en mangel …

Hus med fuktskade Les mer »

En boligkjøper som oppdaget at eiendommen hadde en mangel får bistand fra en advokat spesialisert på eiendomsrett

Mangel ved hus

Mangel ved kjøp av hus er ofte gjenstand for tvister  i ettertid. Det kan være feil ved konstruksjonen, vannlekkasjer, råte, mugg eller skadedyr. Det kan også være forhold selger ikke har opplyst om. Du står ikke uten rettigheter selv om selger har tatt en del forbehold. Les her hvordan du reklamerer på huskjøp. Undersøk huset …

Mangel ved hus Les mer »

Skjeggkre som løper rundt en dommer

Skjeggkredommen: Prisavslag etter skjeggkre avgjort i Høyesterett

Flere medier har skrevet om den nylig avsagte Skjeggkredommen, som nå har blitt avgjort i Høyesterett. Saken omhandler to boligkjøpere som har gått til sak for å kreve prisavslag på grunn av verdireduksjonen ved at en eventuell skjeggkrebestand tar seg opp igjen. Bakgrunnen er at de oppdaget skjeggkre i boligen de kjøpte. Høyesterett legger imidlertid …

Skjeggkredommen: Prisavslag etter skjeggkre avgjort i Høyesterett Les mer »

Prisavslag etter ikke-godkjent loft

Prisavslag etter kjøp av leilighet med ikke-godkjent loftetasje

Kjøper av en leilighet på vestlandet opplevde i etterkant av overtakelsen at leiligheten ikke sto til forventningene han haddef ått i forbindelse med kjøpet. Han hadde kjøpt en leilighet med en liten tilhørende loftetasje, som viste seg å ikke være godkjent til opphold. Det oppstod dermed en form for arealavvik som reklamerte over. Det fremgikk …

Prisavslag etter kjøp av leilighet med ikke-godkjent loftetasje Les mer »

Reklamasjonsfrist

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp?

Ved mangler er det typiske vilkåret at det må reklameres «innen rimelig tid». Dette følger eksempelvis av hvtjl. § 22 første ledd, buofl. § 30 første ledd og avhl. § 4-19. Fristen begynner å løpe når kjøper har fått eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Enkelte ganger kan det likevel være vanskelig å vite …

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp? Les mer »

Rull til toppen