Reklamasjon

Reklamasjonsfrist

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp?

Ved mangler er det typiske vilkåret at det må reklameres «innen rimelig tid». Dette følger eksempelvis av hvtjl. § 22 første ledd, buofl. § 30 første ledd og avhl. § 4-19. Fristen begynner å løpe når kjøper har fått eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Enkelte ganger kan det likevel være vanskelig å vite …

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp? Les mer »

Bilde av leiligheter som kan reklameres over

Reklamasjon ved boligkjøp- En komplett oversikt

Har du akkurat gjennomført et boligkjøp og oppdaget feil eller mangler? Avhendingsloven regulerer reklamasjonsrett ved boligkjøp og gir deg som kjøper visse rettigheter. Ved å benytte deg av reklamasjonretten kan du gjøre krav mot selger gjeldende for å gjenopprette balansen i avtaleforholdet. Riktig fremgangsmåte ved bruk av denne retten er en forutsetning for at du …

Reklamasjon ved boligkjøp- En komplett oversikt Les mer »

Rull til toppen