Reklamasjon Arkiver - Eiendomsrett.no®

Reklamasjon

Skjeggkre som løper rundt en dommer

Skjeggkredommen: Prisavslag etter skjeggkre avgjort i Høyesterett

Flere medier har skrevet om den nylig avsagte Skjeggkredommen, som nå har blitt avgjort i Høyesterett. Saken omhandler to boligkjøpere som har gått til sak for å kreve prisavslag på grunn av verdireduksjonen ved at en eventuell skjeggkrebestand tar seg opp igjen. Bakgrunnen er at de oppdaget skjeggkre i boligen de kjøpte. Høyesterett legger imidlertid …

Skjeggkredommen: Prisavslag etter skjeggkre avgjort i Høyesterett Les mer »

Prisavslag etter ikke-godkjent loft

Prisavslag etter kjøp av leilighet med ikke-godkjent loftetasje

Kjøper av en leilighet på vestlandet opplevde i etterkant av overtakelsen at leiligheten ikke sto til forventningene han haddef ått i forbindelse med kjøpet. Han hadde kjøpt en leilighet med en liten tilhørende loftetasje, som viste seg å ikke være godkjent til opphold. Det oppstod dermed en form for arealavvik som reklamerte over. Det fremgikk …

Prisavslag etter kjøp av leilighet med ikke-godkjent loftetasje Les mer »

Reklamasjonsfrist

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp?

Ved mangler er det typiske vilkåret at det må reklameres «innen rimelig tid». Dette følger eksempelvis av hvtjl. § 22 første ledd, buofl. § 30 første ledd og avhl. § 4-19. Fristen begynner å løpe når kjøper har fått eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Enkelte ganger kan det likevel være vanskelig å vite …

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp? Les mer »

Rull til toppen