Nabotvist Arkiver - Eiendomsrett.no®

Nabotvist

Grunneiers rettigheter

Grunneiers rettigheter ved fast eiendom

Grunneier har som utgangspunkt fri råderett over eiendommen. Han må likevel i visse tilfeller ta hensyn til andre ved utøvelsen av rettighetene sine. Det gjelder eksempelvis i naboforhold. I det følgende kan du lese mer om hva grunneiers rettigheter vedrørende fast eiendom innebærer, samt hvordan rettighetene begrenses ved lovreguleringer.  Grunneiers rettigheter Grunneier er eier av …

Grunneiers rettigheter ved fast eiendom Les mer »

Hvem regnes som nabo etter loven?

Hvem regnes som nabo etter loven?

Hvem er en nabo? Naboeiendom etter naboloven er ikke utelukkende begrenset til eiendommer som har fysisk grense mot hverandre. Det følger av lovens forarbeider at «med «granneeigedom» meiner Utvalet «faste eigedomar som ligg såleis innåt eller nær kvarandre at tiltak og tilhøve på ein av dei får fysisk eller kjemisk verknad på ein eller fleire …

Hvem regnes som nabo etter loven? Les mer »

Hva er et nabovarsel?

Nabovarsel

Hva er et nabovarsel? Et nabovarsel er en melding til dine naboer og gjenboere om at du kommer til å gjøre noe på din eiendom som muligens kan forstyrre dem. Det kan være at du planlegger sommerfest i hagen, eller at du skal bygge ut huset. Nabovarselet skal gi naboene og gjenboerne en mulighet til …

Nabovarsel Les mer »

Naboloven på 1-2-3

Naboloven på 1-2-3

Hva er naborett? Naboretten er de reglene som gjelder i forholdet mellom naboer. Naboretten er i hovedsak regulert av naboloven. Loven gjelder såfremt ikke annet er avtalt mellom naboene, og man står fritt til å bli enige om naboforhold på andre måter enn hva loven foreskriver. Bestemmelsene i naboloven er ment å regulere mange ulike …

Naboloven på 1-2-3 Les mer »

Rull til toppen