Grunneiers rettigheter

Grunneiers rettigheter ved fast eiendom

Grunneier har som utgangspunkt fri råderett over eiendommen. Han må likevel i visse tilfeller ta hensyn til andre ved utøvelsen av rettighetene sine. Det gjelder eksempelvis i naboforhold. I det følgende kan du lese mer om hva grunneiers rettigheter vedrørende fast eiendom innebærer, samt hvordan rettighetene begrenses ved lovreguleringer.  Grunneiers rettigheter Grunneier er eier av …

Grunneiers rettigheter ved fast eiendom Les mer »