Korte domsartikler Arkiver - Eiendomsrett.no

Korte domsartikler

Forsikringsselskap fikk medhold i regresskrav mot boligselger

I februar 2021 behandlet Hålogaland lagmannsrett en regressak mellom forsikringsselskapet AmTrust Europe Limited og en boligselger (LH-2020-14191). Forsikringsselskapet hadde for selger dekket mangelskrav tilsvarende 700.000 kroner. Kravene ble fremsatt av kjøper på grunn av mangler ved eiendommen. Senere viser det seg at selger har oppgitt uriktige opplysninger i egenerklæringsskjemaet han måtte fylle ut i forbindelse …

Forsikringsselskap fikk medhold i regresskrav mot boligselger Les mer »

Heving ved opplysningssvikt

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp

Har du kjøpt en bolig som etter overtakelse har vist seg å være i en annen stand enn du ble opplyst om i forbindelse med kjøpet? Da kan det være grunnlag for mangelskrav overfor selger, eksempelvis heving. Rt-2010-710 (Carport) er illustrerende for saksforhold hvor boligselger har gitt villedende opplysninger, samt holdt tilbake viktige opplysninger om …

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp Les mer »

Uforutsette grunnforhold gir erstatning

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning

Uforutsette grunnforhold på eiendommen kan etter rettspraksis gi grunnlag for erstatning. Rt-2002-696 (NEBB-tomta) er i denne forbindelse illustrerende. Dommen er veiledende for hvordan domstolene i praksis foretar vurderinger av uforutsette grunnforhold som mulige mangler ved eiendommen. Høyesterett kommer også her med noen viktige prinsipielle uttalelser som kan være av betydning i andre saker med et …

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning Les mer »

Arealsvikt som grunnlag ved prisavslag

Arealsvikt som grunnlag for prisavslag

Etter Høyesteretts praksis kan det foreligge grunnlag for krav på prisavslag mot boligselger dersom det oppgitte boligareal ikke samsvarer med det faktiske arealet. Rt-2003-612 (Arealsvikt) er veiledende for denne typen saksforhold. I lys av denne dommen gis det i det følgende en kort fremstilling av hvordan slike saker løses i praksis, herunder hvilke forhold domstolene …

Arealsvikt som grunnlag for prisavslag Les mer »

Prisavslag etter fuktskade

Prisavslag som følge av fuktskader i boligen

Fuktskader er et typisk mangelsgrunnlag for å rette krav mot boligselger. Et aktuelt krav ved fuktskader vil være prisavslag. Prisavslag i boligforhold reguleres av avhendingslova § 4-12. Nedenfor presenteres en dom som bidrar til veiledning for hvordan slike saker løses av domstolene i praksis, herunder hvilke vurderinger som gjøres rundt mangelsforholdet i prisavslagsvurderingen. Fuktskader i …

Prisavslag som følge av fuktskader i boligen Les mer »

Heving på grunnlag av hussopp

Hussopp som grunnlag for heving av boligkjøp

Problemstillinger om heving av boligkjøp forekommer ofte. Ikke sjelden skyldes det tilfeller av hussopp. Slike forhold reguleres av avhendingslova § 4-13. Vilkåret er her at mangelen (hussoppen) utgjør et såkalt «vesentleg avtalebrot». Dette vilkåret gir anvisning på en høy terskel. Det er altså kun de mer alvorlige/omfattende forhold som gir rett til å heve et …

Hussopp som grunnlag for heving av boligkjøp Les mer »

Rull til toppen