Husleieloven med lovkommentarer

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 angir tidspunktet for mangelsbedømmelsen. Tidspunktet har betydning for hvem som bærer risikoen for mangelen.  Ordlyden i bestemmelsen er som følger: § 2-7 Tiden for mangelsbedømmelsen. Om husrommet har en mangel, skal bedømmes ut fra forholdene på tidspunktet for overleveringen, jf. § 2-1. Skjer overleveringen senere enn avtalt, og dette beror på forhold på …

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar

Husleieloven § 2-8 gir regler om reklamasjon. Bestemmelsen knytter seg til leierens plikt til å reklamere på oppfyllelsesavvik overfor utleier. I motsetning til kjøpslovene inneholder den ikke noen absolutt reklamasjonsfrist. Bestemmelsens ordlyd er som følger: § 2-8 Reklamasjon. Leieren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding​1 til …

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 1-4 med lovkommentar

Husleieloven § 1-4 regulerer avtaleform ved husleieavtaler. Husleieloven § 1-4 lyder som følger: § 1-4.​1Avtaleform Avtale om leie av husrom kan gjøres skriftlig eller muntlig. Er avtalen muntlig, skal den settes opp skriftlig dersom en av partene krever det. Bestemmelsen gir partene formfrihet, men med den begrensning at muntlige avtaler må settes opp skriftlig ved …

Husleieloven § 1-4 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar

Husleieloven § 1-1 regulerer lovens virkeområde, og avgrenser mot forhold som omfattes av andre kontraktslover. Bestemmelsen avgjør hvilke tilfeller loven gjelder for, og ikke. Loven gjelder for forbrukerforhold og mellom næringsdrivende.  Husleieloven § 1-1 lyder som følger: § 1-1.​1 Lovens virkeområde m.v. Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Loven gjelder selv om bruksrett …

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar

Husleieloven § 2-6 regulerer leierens forundersøkelser. Den innebærer imidlertid ingen plikt for leieren til å undersøke husrommet før avtaleinngåelsen. Tredje ledd fastslår dessuten at utleierens opplysningsplikt alltid går foran – er strengere – enn virkningene av leierens forundersøkelser. Ordlyden i husleieloven § 2-6 er som følger: § 2-6.Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte …

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-2 med lovkommentar

Husleieloven § 2-2 gir generelle krav til husrommets tilstand ved overtakelse. Bestemmelsen etablerer noen minstekrav til hva leieren kan forvente fra husrommet. Dersom disse minimumskravene ikke er oppfylt, fastslår bestemmelsen at det foreligger mangel. Ordlyden i husleieloven § 2-2 er som følger: § 2-2.​1 Generelle krav til tilstand Husrommet skal ved overleveringen​2 være i samsvar med de …

Husleieloven § 2-2 med lovkommentar Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen